Działka przemysłowa wraz z budynkiem biurowym 2,2 ha

Będzin ul. Kościuszki 74

Opis nieruchomości


Na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Kościuszki 74 składającej się z działek gruntowych o nr 39/3, 39/4, 39/5, 13, 15/1 o łącznej powierzchni 22 718 m2   zabudowanych budynkiem biurowo-socjalnym z zorganizowanym placem składowo-magazynowym o powierzchni ok. 15tys. m2.

Nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta Będzin na terenie zabudowy przemysłowo-usługowej i mieszkaniowej, w odległości ok. 3 km od drogi krajowej relacji Katowice - Warszawa i ok. 13 km od centrum Katowic.

 Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego działek o numerach 39/3, 39/4, 39/5, 13 o łącznej powierzchni 1,97 ha oraz prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/1 o powierzchni 0,29 ha.

Nieruchomość jest zabudowana:

- budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 986,2 m2 składającym się z dwu brył połączonych łącznikiem,

- budynkiem socjalno-bytowym o powierzchni użytkowej 328,14 m2,

- wiatą o powierzchni 547 m2,

- budynkiem gospodarczym o powierzchni 29 m2,

oraz posiada zorganizowany plac składowo-magazynowy o powierzchni -15 000 m2.

 Na terenie nieruchomości znajduje się część czynnej bocznicy kolejowej normalnotorowej mającej połączenie z linią kolejową relacji Katowice - Warszawa. Plac składowo-magazynowy wyposażony jest w jezdnie podsuwnicowe z suwnicami oraz podtorze dla żurawi wieżowych ŻB 75/100 i wagę pomostową.

Nieruchomość jest oświetlona, ogrodzona, wyposażona w sieć energetyczną, wodną i kanalizacyjną.

 Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Będzina, wyceniana nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem PU - tereny przemysłu oraz działalności produkcyjno-usługowej o przeznaczeniu podstawowym - zabudowa produkcyjna, usługowa, składy i magazyny i przeznaczeniu uzupełniającym - obiekty administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, urządzenia infrastruktury technicznej i zieleń izolacyjna.

 Oferta sprzedaży obejmuje adaptację istniejących budynków, a w zakresie części nieruchomości przeznaczonej do zabudowy - wykonanie projektu oraz budowę nowego obiektu np. hali produkcyjno-magazynowej o funkcji dostosowanej do indywidualnych potrzeb Nabywcy.

Jako załącznik do oferty przedstawiono koncepcje zagospodarowania nieruchomości z wykonaniem hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym o łącznej powierzchni 5.670 m2 oraz hali magazynowej o pow. 1.000 m2.         

 Sprzedający dopuszcza również możliwość dokonania podziału gruntu oraz sprzedaży wydzielonych działek obejmujących istniejący budynek biurowy z parkingami, halę produkcyjną oraz halę magazynową.

 Wartość oferty będzie możliwa do określenia po sprecyzowaniu potrzeb Nabywcy.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem 33/814-82-17 w.37.
 

Lokalizacja


Galeria


Katalog

Materiały do pobrania

Zapraszamy do pobrania naszego katalogu.

katalog - nowe mieszkania bielsko-biała

Pobierz : Katalog PDF